Nama-nama Lain Aqidah dan Sumber Aqidah


Penulis : Rijki Ramdani
Mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam
Universitas Pendidikan Agama Islam

Nama-nama Lain Aqidah

At-Tauhid : Mentauhidkan Allah dengan Rubbubiyah, Uluhiyyah dan Asmawasiat

As-Sunnah dan Asunah toriqah : Metode aqidah yang dilakukan oleh Rasulullah dan Paran sahabatnya

Usluhuddin : Rukun iman dan rukun islam

Asy-Syariah : Segala yang disyariatkan oleh Allah dan Rosul-Nya

Ma’rifat : Lebih mengetahui atau mencintai kepada Allah

Al-Fiqhul akbar : Kumpulan hukum-hukum ijtihad

Al-Qalam : membahas kalamullah

Tasawuf : Mendekatkan kepada Allah

Iman : Pokok-pokon iman

Teologi : ilmu ketuhanan

Metafisika : diluar fisik atau yang tidak terjangkau oleh akal manusia

  Sumber Aqidah

  Al-Quran

  As-Sunah

  Sirohsohabat : Sirah sahabat Nabi Muhammad saw, sahabat lebih faham terhadap Al-Quran dan Assunnah dibanding ulama atau Ijma

  Ijma Para Ulama : Rumusan yang dibentuk oleh para Ulama

  Hasil Uji coba : temuan-temuan ilmiah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-sunah

   No comments:

   Post a Comment